Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch kiểm toán viên chính kiểm toán Nhà nước

26/04/2022

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch kiểm toán viên chính kiểm toán Nhà nước được quy định như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi nội dung trên.

  • Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch kiểm toán viên chính kiểm toán Nhà nước quy định tại Khoản 4 Điều 5 Quyết định 1950/QĐ-KTNN năm 2019, cụ thể như sau:

   - Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị; cao cấp lý luận chính trị hành chính; cử nhân chính trị; hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

   - Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

   - Có chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước.

   - Có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên cao cấp.

   - Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (chứng chỉ B2 hoặc tương đương).

   - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn