Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch kiểm toán viên Nhà nước

26/04/2022

Tìm hiểu quy định của pháp luật về ngạch kiểm toán viên Nhà nước. Ban biên tập cho tôi hỏi: Yêu cầu về têu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch kiểm toán viên Nhà nước được quy định ra sao? 

  • Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch kiểm toán viên Nhà nước quy định tại Khoản 4 Điều 4 Quyết định 1950/QĐ-KTNN năm 2019, cụ thể như sau:

   - Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sĩ quản lý hành chính công, tiến sĩ quản lý hành chính công.

   - Có chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước.

   - Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (chứng chỉ A2 hoặc tương đương).

   - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn