Tiêu chuẩn về trình độ đối với chức danh Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

26/04/2022

Theo quy định mới hiện nay thì tiêu chuẩn về trình độ đối với chức danh Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm những gì?

  • Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 09/2019/TT-BVHTTDL (có hiệu lực ngày 25/10/2019) thì tiêu chuẩn về trình độ đối với chức danh Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:

   1. Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí và lĩnh vực phụ trách.

   2. Tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương.

   3. Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở.

   4. Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

   5. Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với người đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

   Trên đây là quy định tiêu chuẩn về trình độ đối với chức danh Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn