Tiêu chuẩn về trình độ Phó Cục trưởng Cục Thuế

26/04/2022

Tìm hiểu quy định về Tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo thuộc ngành thuế, tôi muốn hỏi hiện nay, tiêu chuẩn về trình độ Phó Cục trưởng Cục Thuế được quy định như thế nào? 

  • Tiêu chuẩn về trình độ Phó Cục trưởng Cục Thuế quy định tại Khoản 4 Điều 7 Quyết định 558/QĐ-TCT năm 2017 về Tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo thuộc Tổng cục Thuế, cụ thể như sau:

   a) Trình độ chuyên môn đào tạo

   - Tiêu chuẩn chung: Có bằng tốt nghiệp đại học của ngành thuộc khối kinh tế, ngành luật kinh tế trở lên; nếu dưới 45 tuổi phải có bằng đại học hệ chính quy hoặc có bằng thạc sỹ, tiến sỹ của ngành thuộc khối kinh tế hoặc ngành luật kinh tế. Trường hợp công chức dưới 45 tuổi có bằng đại học hệ chính quy hoặc bằng thạc sỹ, tiến sỹ không của ngành thuộc khối kinh tế hoặc ngành luật kinh tế thì phải có thêm văn bằng của ngành thuộc khối kinh tế hoặc ngành luật kinh tế ở cấp bậc đại học.

   - Một số trường hợp cụ thể, đặc biệt :

   + Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh phải có bằng đại học hệ chính quy hoặc có bằng thạc sỹ, tiến sỹ của ngành thuộc khối kinh tế hoặc ngành luật kinh tế. Trường hợp công chức có bằng đại học hệ chính quy hoặc bằng thạc sỹ, tiến sỹ của ngành không thuộc khối kinh tế hoặc ngành luật kinh tế thì phải có thêm văn bằng của ngành thuộc khối kinh tế hoặc ngành luật kinh tế ở cấp bậc đại học.

   + Ở các địa phương miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trường hợp nếu không đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đào tạo như quy định chung nêu trên nhưng có năng lực nổi trội trong thực tiễn, được công chức trong đơn vị tín nhiệm cao thì có thể quan tâm, xem xét từng trường hợp cụ thể vận dụng một cách thích hợp để bổ nhiệm đối với công chức có trình độ tốt nghiệp đại học của ngành thuộc khối kinh tế hoặc ngành luật kinh tế.

   b) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

   Đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

   c) Các trình độ, chứng chỉ khác

   - Có trình độ lý luận chính trị trung cấp hoặc tương đương trung cấp (theo quy định của Đảng và Nhà nước) trở lên.

   - Có giấy chứng nhận đã hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý cấp Cục hoặc tương đương trở lên.

   - Có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên.

   - Có trình độ B trở lên theo tiêu chuẩn trong nước hoặc trình độ tương đương theo tiêu chuẩn quốc tế của một trong các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

   - Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn