Tiêu chuẩn về vị trí, chức trách chức danh Phó Tổng cục trưởng thuộc Bộ Tài chính

26/04/2022

 Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tiêu chuẩn về vị trí, chức trách chức danh Phó Tổng cục trưởng thuộc Bộ Tài chính được quy định như thế nào? 

  • Tiêu chuẩn về vị trí, chức trách chức danh Phó Tổng cục trưởng thuộc Bộ Tài chính quy định tại Điều 4 Quyết định 1323/QĐ-BTC năm 2018 quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

   - Chức danh Phó Tổng cục trưởng là chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ và là cấp phó của Tổng cục trưởng, giúp Tổng cục trưởng phụ trách, chỉ đạo, quản lý một hoặc một số lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của tổng cục theo sự phân công của Tổng cục trưởng;

   -Chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về chức trách, nhiệm vụ được giao.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn