Tiêu chuẩn về vị trí, chức trách của chức danh Tổng cục trưởng thuộc Bộ tài chính

26/04/2022

Tiêu chuẩn về vị trí, chức trách của chức danh Tổng cục trưởng thuộc Bộ tài chính được quy định như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi thông tin từ các bạn.

  • Tiêu chuẩn về vị trí, chức trách của chức danh Tổng cục trưởng thuộc bộ tài chính quy định tại Điều 4 Quyết định 1323/QĐ-BTC năm 2018 quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

   - Chức danh Tổng cục trưởng là chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ và là người đứng đầu Tổng cục, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước theo phân công, phân cấp và ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

   - Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn