Tiêu chuẩn về vị trí và chức trách Phó Cục trưởng Cục Thuế

26/04/2022

Liên quan đến điều kiện để được bổ nhiệm chức danh của lãnh đạo của Tổng cục thuế. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tiêu chuẩn về vị trí và chức trách Phó Cục trưởng Cục Thuế được quy định như thế nào? 

  • Tiêu chuẩn về vị trí và chức trách Phó Cục trưởng Cục Thuế quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định 558/QĐ-TCT năm 2017 về tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo thuộc Tổng cục Thuế, cụ thể như sau:

   Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là công chức tham gia lãnh đạo Cục Thuế, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thuế và trước pháp luật về phần nhiệm vụ do Cục trưởng phân công; thay mặt Cục trưởng điều hành công việc của Cục Thuế khi được Cục trưởng ủy quyền, giao nhiệm vụ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn