Tiêu chuẩn về vị trí và chức trách Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc cơ quan Tổng cục Thuế

26/04/2022

Theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chức danh của lãnh đạo thuộc Tổng cục Thuế thì tiêu chuẩn về vị trí và chức trách Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc cơ quan Tổng cục Thuế gồm những gì?

  • Tiêu chuẩn về vị trí và chức trách Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc cơ quan Tổng cục Thuế quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quyết định 558/QĐ-TCT năm 2017 về Tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo thuộc Tổng cục Thuế, cụ thể như sau:

   - Trưởng phòng và tương đương (gọi chung là Trưởng phòng) tại các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thuế (bao gồm cả các chức vụ tương đương thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thuế) là người đứng đầu phòng, chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị về việc triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực được giao.

   - Phó Trưởng phòng và tương đương (gọi chung là Phó Trưởng phòng) tại các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thuế (bao gồm cả các chức vụ tương đương thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thuế) là cấp Phó của Trưởng phòng; đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về phần nhiệm vụ được Trưởng phòng phân công phụ trách. Thay mặt Trưởng phòng điều hành công việc của Phòng khi được Trưởng phòng ủy quyền, giao nhiệm vụ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn