Tổ chức đảng và đảng viên có trách nhiệm như thế nào về việc kiểm tra, giám sát của đảng?

26/04/2022

Tổ chức đảng và đảng viên có trách nhiệm như thế nào về việc kiểm tra, giám sát của đảng? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một cán bộ đoàn đang công tác tạo huyện đoàn Cẩm Phả Quảng Ninh, tuy đã được đứng trong hàng ngũ của đảng nhưng tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp như sau: Tổ chức đảng và đảng viên có trách nhiệm như thế nào về việc kiểm tra, giám sát của Đảng? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật, chân thành cảm ơn!

 

  • Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

   Tổ chức đảng là một nhóm người có chung mục đích chính trị, cùng hoạt động các hoạt động chính trị trong xã hội, mang lại lợi ích gai cấp, hoạt động vì lợi ích gai cấp.

   Trách nhiệm của đảng viên, tổ chức đảng trong việc kiểm tra, giam sát của đảng được pháp luật quy định tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 30 Quy định 30-QĐ/TW năm 2016 thi hành Chương VII và VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, như sau:

   Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát, các quyết định, kết luận, yêu cầu của chủ thể kiểm tra, giám sát; báo cáo, giải trình đầy đủ, trung thực về các nội dung được yêu cầu; không để lộ bí mật nội dung kiểm tra, giám sát cho tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm biết.

   - Được sử dụng bằng chứng về các nội dung kiểm tra, giám sát; được bảo lưu ý kiến và đề nghị với tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét lại nhận xét, đánh giá, kết luận, quyết định đối với mình hoặc xem xét lại việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, thủ tục, nội dung, yêu cầu, trách nhiệm, thẩm quyền của cấp kiểm tra, giám sát.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập về trách nhiệm của đảng viên, tổ chức đảng trong việc kiểm tra, giam sát của đảng được pháp luật quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này, bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quy định 30-QĐ/TW năm 2016.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 30 Quy định năm 2016 30-QĐ/TW Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn