Tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước

26/04/2022

Tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Viết Tuấn, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước, nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp cụ thể là việc tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

  • Tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước
   (ảnh minh họa)
  • Tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 13 Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

   - Vụ Tổ chức cán bộ

   + Là đầu mối quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng; tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng định hướng đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước.

   + Chủ trì, phối hợp với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt.

   + Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

   - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán có trách nhiệm tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước; phối hợp với các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, trong đó xác định chi tiết về đối tượng, thời gian, số lượng lớp, số lượng học viên, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ.

   - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán xây dựng kế hoạch đào tạo của Kiểm toán nhà nước và tổ chức xây dựng, phê duyệt nội dung bồi dưỡng hàng năm của đơn vị trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của Kiểm toán nhà nước.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về việc tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo tại Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn