Tổng biên chế công chức năm 2019

Ngày hỏi:22/08/2018

Gần đây nhiều bạn đọc thắc mắc về số lượng biên chế công chức năm 2019 được phê duyệt cụ thể ra sao? Nhờ Ban biên tập tổng hợp thông tin giùm để chúng tôi nắm rõ hơn. Xin cảm ơn.

  • Tổng biên chế công chức năm 2019
   (ảnh minh họa)
  • Ngày 18/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1016/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019.

   Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2019 gồm 258.163 biên chế, được phân chia cụ thể như sau:

   STT Cơ quan

   Số lượng biên chế

   1 Cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước

   Cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;

   Cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập.

   105.189

   Cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

   151.906

   Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

   749
   2

   Công chức dự phòng

   1.068
   3

   Các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước

   686

   Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký. Hy vọng bảng thông tin tổng hợp có thể giúp quý độc giả có cái nhìn bao quát nhất về tổng biên chế công chức các cơ quan nhà nước năm 2019.

   Để nắm chi tiết chỉ tiêu biên chế công chức tại các Bộ, ngành và các địa phương trên cả nước, Quý bạn đọc vui lòng tham khảo tại hai bài viết sau:

   - Biên chế công chức các Bộ, ngành năm 2019;

   - Biên chế công chức tại các cơ quan thuộc HĐND, UBND trên cả nước năm 2019.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn