Trách nhiệm Bộ Tài chính đối với đề án sắp xếp lại cơ sở đào tạo trong hệ thống chính trị đến năm 2030

26/04/2022

Được biết Thủ tướng Chính phủ mới phê duyệt quy định về sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030. Vậy cho tôi hỏi trong đề án này thì Bộ Tài chính có trách nhiệm gì?

  • Căn cứ Quyết định 705/QĐ-TTg năm 2019 quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính đối với đề án sắp xếp lại cơ sở đào tạo trong hệ thống chính trị đến năm 2030 như sau:

   - Phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng khung giá dịch vụ đối với hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

   - Nghiên cứu giao dự toán ngân sách theo phương thức giao nhiệm vụ, đấu thầu, đặt hàng và chuyển đổi cơ chế cấp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng sang cấp cho cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn