Trách nhiệm Bộ Tổng Tham mưu trong tổ chức lễ tang cho quân nhân viên chức quốc phòng

26/04/2022

Trách nhiệm Bộ Tổng Tham mưu trong tổ chức lễ tang cho quân nhân viên chức quốc phòng được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là KIm Phương, hiện đang sống tại Hải Anh. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc tổ chức lễ tang cho quân nhân viên chức quốc phòng. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi: Trách nhiệm Bộ Tổng Tham mưu trong tổ chức lễ tang cho quân nhân viên chức quốc phòng được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.         

  • Theo quy định tại Điều 30 Thông tư 86/2016/TT-BQP Quy định và hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với quan nhân, công nhân, viên chức quốc phòng; người làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng quản lý thì nội dung này được quy định như sau:

   Chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư này; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, như sau:

   1. Cục Quân huấn

   a) Quy định chi Tiết nghi thức trong các hình thức tổ chức lễ tang; thứ tự các bước thực hiện trong Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ đưa tang và Lễ an táng (hoặc hoả táng, điện táng); tổ chức lực lượng, bảo đảm phương tiện, trang bị và đội hình xe trong các hình thức tổ chức lễ tang; quy định phạm vi sử dụng lực lượng nghi lễ khi đưa tang ra ngoài địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

   b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan Điều hành các lực lượng, phương tiện phục vụ trong quá trình tổ chức Lễ tang cấp Nhà nước và Lễ tang Cấp cao do Bộ Quốc phòng chủ trì.

   2. Cục Quân lực

   a) Chỉ đạo tổ chức lễ tang đối với các đối tượng đang công tác trong Quân đội hy sinh, từ trần thuộc thẩm quyền quản lý;

   b) Nghiên cứu, đề xuất tổ chức biên chế, lực lượng phục vụ lễ tang theo quy định tại Thông tư này.

   3. Đoàn Nghi lễ Quân đội và Đội nghi lễ Quân đội thuộc Quân khu 7

   Tổ chức lực lượng, bảo đảm phương tiện chuyên dùng; thực hiện các nghi thức, nghi lễ trong các hình thức tổ chức lễ tang theo quy định tại Thông tư này.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm Bộ Tổng Tham mưu trong tổ chức lễ tang cho quân nhân viên chức quốc phòng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 86/2016/TT-BQP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 30 Thông tư 86/2016/TT-BQP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn