Trách nhiệm của Bộ Công an trong đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đến năm 2025

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Bộ Công an trong đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2025 được quy định thế nào?

  • Căn cứ Quyết định 771/QĐ-TTg năm 2019 quy định trách nhiệm của Bộ Công an trong đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc gia đoạn 2018 - 2025 như sau:

   Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc đưa phần kiến thức thực tiễn về công tác dân tộc vào chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Chú trọng bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, chiến sĩ công tác tại địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn