Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hồng được quy định thế nào?

  • Căn cứ Điều 21 Quy trình kèm theo Quyết định 740/QĐ-TTg năm 2019 quy định trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hồng như sau:

   - Chỉ đạo Cục Quản lý tài nguyên nước và các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra việc vận hành các hồ chứa theo quy định của Quy trình này.

   - Chỉ đạo công tác dự báo, cảnh báo và cung cấp số liệu kịp thời về khí tượng, thủy văn cho các Công ty Thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Huội Quảng - Bản Chát và Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà; Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Bộ Công Thương và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai theo quy định của Quy trình này.

   - Chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện và giám sát việc cung cấp thông tin, số liệu theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 của Quy trình này.

   - Quyết định việc điều chính lưu lượng, thời gian vận hành hồ trong trường hợp các hồ không bảo đảm giá trị mực nước tối thiểu quy định tại Phụ lục III của Quy trình này.

   - Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất phương án điều tiết nước cho hạ du trong trường hợp đầu mùa cạn mực nước các hồ không đạt giá trị tối thiểu quy định tại Phụ lục III của Quy trình này.

   - Trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ khi cần thiết.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn