Trách nhiệm của Bộ Y tế trong quản lý về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

26/04/2022

Trách nhiệm của Bộ Y tế trong quản lý về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Nhân Tâm. Hiện tôi đang làm việc tại trạm y tế của phường 15 Quận Tân Bình - TP.HCM. Tôi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: trách nhiệm của Bộ Y tế trong quản lý về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Địa chỉ email của tôi là tam***@gmail.com.

  • Trách nhiệm của Bộ Y tế trong quản lý về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế đã được quy định cụ thể tại Điều 55 Nghị định 91/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Theo đó, Bộ Y tế có trách nhiệm trong quản lý về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế như:

   Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hóa chất, chế phẩm và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về hóa chất, chế phẩm.

   2. Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, kế hoạch về hóa chất, chế phẩm.

   3. Tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về hóa chất, chế phẩm.

   4. Đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế các thông tin theo quy định tại Nghị định này.

   5. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hóa chất, chế phẩm.

   6. Tổ chức hợp tác quốc tế về hóa chất, chế phẩm.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Bộ Y tế trong quản lý về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 91/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Nghị định 91/2016/NĐ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn