Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan về việc trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế

26/04/2022

Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan về việc trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Nguyễn Viết Hưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương, vì nhu cầu tìm hiểu tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp như sau: Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan về việc trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vẫn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!  

  • Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan về việc trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế được quy định tại Điều 15 Quyết định số 2413/QĐ-BTC ngày 23/11/2017 của Bộ Tài chính về Ban hành quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế, cụ thể như sau:

   1. Các đơn vị được giao là đầu mối trao đổi, cung cấp thông tin của cơ quan Hải quan được quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế này, chịu trách nhiệm:

   a) Trao đổi, cung cấp thông tin, tham mưu, chỉ đạo, điều phối việc cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế trong phạm vi thẩm quyền được giao;

   b) Đảm bảo việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa hai cơ quan được thông suốt, kịp thời;

   c) Bảo mật việc cung cấp thông tin và nội dung thông tin, dữ liệu cung cấp theo quy định tại Điều 3 của Quy chế.

   2. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan chịu trách nhiệm:

   a) Thực hiện khảo sát hệ thống, cơ sở dữ liệu riêng của ngành để chuẩn hóa dữ liệu thông tin, xây dựng, phát triển, đảm bảo cơ sở hạ tầng mạng để chia sẻ, kết nối với hệ thống dữ liệu của Tổng cục Thuế theo Khoản 2 Điều 5 của Quy chế.

   b) Xây dựng, phát triển webservice để kết nối, khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế; nâng cấp các hệ thống phần cứng, hệ thống mạng, hệ thống an ninh an toàn mạng; đảm bảo các điều kiện kỹ thuật để các hệ thống thông tin chuyên ngành kết nối khai thác dữ liệu theo nhu cầu.

   c) Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) đảm bảo kết nối truyền nhận, khai thác dữ liệu và xử lý kịp thời khi có sự cố hệ thống.

   3. Các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm:

   a) Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Quy chế này;

   b) Tiếp nhận giải quyết các ý kiến vướng mắc, đề xuất của các Chi cục Hải quan và đơn vị tương đương về những vấn đề có liên quan trong khi thực hiện các nội dung của Quy chế phối hợp; đối với các vụ việc vượt thẩm quyền phải tổng hợp báo cáo Tổng cục Hải quan để chỉ đạo, xử lý.

   4. Các Chi cục Hải quan và đơn vị tương đương chịu trách nhiệm:

   a) Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Quy chế này;

   b) Kịp thời báo cáo Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực tiếp quản lý các vướng mắc phát sinh cũng như các đề xuất về những vấn đề có liên quan trong khi thực hiện các nội dung của Quy chế để chỉ đạo, xử lý.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về trách nhiệm của các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan về việc trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo tại Quyết định số 2413/QĐ-BTC ngày 23/11/2017.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 15 Quyết định số 2413/QĐ-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn