Trách nhiệm của Cục Bưu điện Trung ương đối với an ninh, an toàn trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1

26/04/2022

Trách nhiệm của Cục Bưu điện Trung ương đối với an ninh, an toàn trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Phạm Nguyên Lý. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp cho tôi. Cho tôi hỏi, trách nhiệm của Cục Bưu điện Trung ương đối với an ninh, an toàn trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Phạm Nguyên Lý (nguyenly*****@gmail.com)

  • Trách nhiệm của Cục Bưu điện Trung ương đối với an ninh, an toàn trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1
   (ảnh minh họa)
  • Trách nhiệm của Cục Bưu điện Trung ương đối với an ninh, an toàn trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 được quy định tại Điều 10 Thông tư 16/2017/TT-BTTTT hướng dẫn Quyết định 55/2016/QĐ-TTg về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Cụ thể là:

   1. Thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 do Cục Bưu điện Trung ương quản lý, điều hành, khai thác; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp lợi dụng việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

   2. Tuân thủ quy định về tuyển chọn người lao động và quy định nghiệp vụ, quy trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.

   3. Kiểm tra, đánh giá về mức độ an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ; thực hiện các biện pháp phòng, tránh và khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.

   4. Bảo đảm bí mật thông tin riêng liên quan đến cơ quan, tổ chức và cá nhân sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định của pháp luật.

   5. Thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật khi phát hiện hoặc nghi ngờ không bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

   6. Đào tạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức về an ninh, an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.

   7. Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông kịp thời khi xảy ra sự cố về an ninh, an toàn trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm của Cục Bưu điện Trung ương đối với an ninh, an toàn trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 16/2017/TT-BTTTT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn