Trách nhiệm của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trong hoạt động thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ là gì?

26/04/2022

Trách nhiệm của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trong hoạt động thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ là gì? Chào quý anh chị ban biên tập Thư Ký Luật! Hiện em đang nghiên cứu về lĩnh vực thanh tra ngành khoa học công nghệ. Có một thắc mắc mong được các anh chị giải đáp giúp. Các anh chị cho em hỏi: Trách nhiệm của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trong hoạt động thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ là gì? Rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý anh chị!

  • Theo quy định hiện hành tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định 213/2013/NĐ-CP thì trách nhiệm của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trong hoạt động thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ được quy định như sau:

   a) Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thanh tra trong phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ;

   b) Thực hiện trách nhiệm quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g khoản 1 Điều 24 Nghị định 213/2013/NĐ-CP trong phạm vi thẩm quyền quản lý của Sở.

   Trách nhiệm của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trong hoạt động thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ được quy định tại Nghị định 213/2013/NĐ-CP về tỏ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ thì cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn