Trách nhiệm của Giám đốc Sở Ngoại vụ trong hoạt động thanh tra ngoại giao

26/04/2022

Trách nhiệm của Giám đốc Sở Ngoại vụ trong hoạt động thanh tra ngoại giao được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Lê Thảo Trang, hiện đang là sinh viên năm 2 của Học viện Hành chính Quốc gia. Em có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Giám đốc Sở Ngoại vụ có trách nhiệm gì trong hoạt động thanh tra ngoại giao? Xin chân thành cảm ơn. (email: trand***@gmail.com)

  • Trách nhiệm của Giám đốc Sở Ngoại vụ trong hoạt động thanh tra ngoại giao đã được quy định cụ thể tại Điều 28 Nghị định 17/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao.

   Theo đó, trách nhiệm của Giám đốc Sở Ngoại vụ trong hoạt động thanh tra ngoại giao được quy định như sau:

   1. Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thanh tra trong phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ.

   2. Chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra.

   3. Xử lý kịp thời các kết luận, kiến nghị về công tác thanh tra.

   4. Kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ có năng lực và phẩm chất làm công tác thanh tra Ngoại giao; tổ chức, chỉ đạo và bảo đảm điều kiện hoạt động cho công tác thanh tra Ngoại giao.

   5. Yêu cầu cơ quan thuộc quyền quản lý báo cáo về công tác thanh tra theo quy định của pháp luật. Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc về công tác thanh tra; xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra thuộc phạm vi quản lý của mình.

   6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Giám đốc Sở Ngoại vụ trong hoạt động thanh tra ngoại giao. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 17/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn