Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong chống chạy chức, chạy quyền

Ngày hỏi:02/10/2019

Tôi biết người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm rất quan trong trong việc chống chạy chức chạy quyền. Vậy cho hỏi pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm quyền hạn của người đứng đầu cơ quan trong chống chạy chức, chạy quyền?

  • Theo Khoản 1 Điều 12 Mục III Quy định 205/QĐ-TW năm 2019 quy định trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan trong chống chạy chức, chạy quyền, cụ thể như sau:

   - Phát hiện, tiếp nhận thông tin liên quan hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

   - Cung cấp thông tin và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra, xử lý hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền ở cơ quan, đơn vị mình.

   - Bảo vệ và khen thưởng kịp thời những cá nhân phát hiện, phản ánh, tố cáo đúng các hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; đồng thời, xử lý nghiêm những người tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín người khác.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn