Trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập khi tiếp công dân

26/04/2022

Trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập khi tiếp công dân được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là: Hoài Tâm, hiện đang là trưởng phòng tại công ty X chuyên về XNK. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập khi tiếp công dân như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! Email: hoaitam9x***@gmail.com 

  • Trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập khi tiếp công dân được quy định tại Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiếp công dân như sau:

   1. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác tiếp công dân của cơ quan, đơn vị mình:

   a) Ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân;

   b) Bố trí địa điểm thuận lợi cho việc tiếp công dân của cơ quan, đơn vị; bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ việc tiếp công dân;

   c) Phân công cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân thường xuyên;

   d) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung;

   đ) Kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị, người có trách nhiệm thuộc quyền quản lý của mình thực hiện các quy định của pháp luật trong việc tiếp công dân;

   e) Bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân;

   g) Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

   2. Trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân ít nhất 01 ngày trong 01 tháng tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị mình.

   3. Thực hiện tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp sau đây:

   a) Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau;

   b) Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

   4. Khi tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải có ý kiến trả lời về việc giải quyết vụ việc cho công dân. Trường hợp chưa trả lời ngay được thì chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình kịp thời xem xét, giải quyết và thông báo cho công dân biết thời gian trả lời.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 64/2014/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn