Trách nhiệm của Văn phòng VKSND tối cao trong việc đảm bảo hoạt động của Hội đồng khoa học

26/04/2022

Cho tôi hỏi Viện trưởng đã quy định trách nhiệm của Văn phòng VKSND tối cao trong việc đảm bảo hoạt động của Hội đồng khoa học như thế nào?

  • Căn cứ Điều 18 Quy chế kèm theo Quyết định 600/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định trách nhiệm của Văn phòng VKSND tối cao trong việc đảm bảo hoạt động của Hội đồng khoa học như sau:

   - Bảo đảm địa điểm cho các phiên họp của Hội đồng khoa học theo đề nghị của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học sau khi có ý kiến của Chủ tịch triệu tập phiên họp Hội đồng.

   - Bố trí, quản lý kinh phí; thực hiện việc tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí hoạt động của Hội đồng khoa học theo đề nghị của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn