Trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao về việc đánh giá, phân loại, quy hoạch, điều động, luân chuyển, biệt phái người lao động ngành Kiểm sát

Ngày hỏi:27/12/2019

Tìm hiểu quy định về đánh giá người lao động ngành kiểm sát. Ban biên tập cho tôi hỏi: Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao có trách nhiệm gì trong việc đánh giá, phân loại, quy hoạch, điều động, luân chuyển, biệt phái người lao động ngành Kiểm sát được quy đinh như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao có trách nhiệm gì trong việc đánh giá, phân loại, quy hoạch, điều động, luân chuyển, biệt phái người lao động ngành Kiểm sát quy định tại Điều 8 Quyết định 521/QĐ-VKSTC năm 2019, cụ thể như sau:

   Đánh giá, phân loại, quy hoạch công chức, viên chức và người lao động theo quy định; quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái đối với: Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp, Chuyên viên cao cấp và tương đương công tác tại các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn