Trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao về việc tuyển dụng, tiếp nhận người lao động

26/04/2022

Bạn Ngọc Hoàng có mail là ngochoangnguyen***@gmail.com gửi thắc mắc về cho Ban biên tập mong nhận phản hồi. Thắc mắc có nội dung: Trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao về việc tuyển dụng, tiếp nhận người lao động được quy định ra sao?

  • Trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao về việc tuyển dụng, tiếp nhận người lao động quy định tại Điều 6 Quyết định 521/QĐ-VKSTC năm 2019, cụ thể như sau:

   - Quyết định việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức và người lao động vào làm việc tại các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; trực tiếp ký quyết định tiếp nhận công chức, viên chức từ ngạch Chuyên viên chính và tương đương trở lên trong ngành Kiểm sát nhân dân.

   - Công nhận kết quả thi tuyển, xét tuyển của các Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn