Trách nhiệm lập hồ sơ tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị là của ai?

26/04/2022

Cho hỏi theo quy định mới của Bộ Quốc phòng quy định trách nhiệm lập hồ sơ tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị thuộc về ai?

  • Khoản 2 Điều 7 Nghị định 78/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 19/8/2020) quy định về trách nhiệm lập hồ sơ tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị, cụ thể:

   - Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện lập hồ sơ đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, công dân tốt nghiệp đại học trở lên và hạ sĩ quan dự bị; Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm cung cấp hồ sơ;

   - Cấp trung đoàn và tương đương trở lên lập hồ sơ đối tượng quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ;

   - Các học viện, trường đại học lập hồ sơ đối tượng sinh viên khi tốt nghiệp đại học.

   Trên đây là hỗ trợ của chúng tôi về trách nhiệm lập hồ sơ tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn