Trách nhiệm phát hành văn bản quản lý của Kiểm toán nhà nước

26/04/2022

Xin chào, Cho tôi hỏi trách nhiệm phát hành văn bản quản lý của Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

  • Theo quy định tại Điều 32 Quyết định 1662/QĐ-KTNN năm 2017 thì trách nhiệm phát hành văn bản quản lý như sau:

   1. Sau khi văn bản được Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành, Văn phòng Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm gửi văn bản đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được xác định ở phần "Nơi nhận" của văn bản.

   2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ký ban hành, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm gửi Văn phòng Kiểm toán nhà nước bản điện tử có chứa nội dung chính xác với văn bản để gửi đăng trên Trang thông tin điện tử của Kiểm toán nhà nước. Đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản điện tử cung cấp cho Văn phòng Kiểm toán.

   3. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày văn bản được ký ban hành, Văn phòng Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm đăng tải văn bản lên Trang thông tin điện tử của Kiểm toán nhà nước, trừ trường hợp văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm phát hành văn bản quản lý của Kiểm toán nhà nước.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn