Trách nhiệm trình ký, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu các quy định về soạn thảo văn bản quản lý của Kiểm toán nhà nước. Cho tôi hỏi trách nhiệm trình ký, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

  • Theo quy định tại Điều 22 Quyết định 1662/QĐ-KTNN năm 2017 thì trách nhiệm trình ký, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước như sau:

   1. Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành.

   2. Văn phòng Kiểm toán nhà nước (Phòng Thư ký tổng hợp) có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ văn bản trình ký. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo Điều 23 Quy chế này, Văn phòng Kiểm toán nhà nước trình Tổng Kiểm toán nhà nước.

   Trường hợp hồ sơ văn bản trình ký không đảm bảo quy định, Văn phòng Kiểm toán nhà nước gửi trả lại đơn vị trình ký hoàn chỉnh văn bản ngay sau ngày nhận được hồ sơ.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm trình ký, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn