Trách nhiệm xây dựng, thực hiện và đánh giá kết quả chương trình công tác của Bộ Giao thông vận tải

26/04/2022

Trách nhiệm xây dựng, thực hiện và đánh giá kết quả chương trình công tác của Bộ Giao thông vận tải được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi đang làm việc tại Sở Giao thông vận tải Hải Phòng. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Trách nhiệm xây dựng, thực hiện và đánh giá kết quả chương trình công tác của Bộ Giao thông vận tải được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về điều này? Xin chân thành cám ơn! Hương Giang (0907***)

  • Trách nhiệm xây dựng, thực hiện và đánh giá kết quả chương trình công tác của Bộ Giao thông vận tải được quy định tại Điều 18 Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định 685/QĐ-BGTVT năm 2017 như sau:

   1. Bộ trưởng chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung về việc xây dựng, triển khai và kết quả thực hiện chương trình công tác của Bộ; đánh giá, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc chương trình công tác tại các cuộc họp Ban Cán sự đảng Bộ hàng tháng và các cuộc họp giao ban của Bộ hàng quý, 6 tháng, tổng kết năm.

   2. Kết quả thực hiện chương trình công tác là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Bộ trưởng về việc triển khai chương trình công tác đã được Bộ trưởng giao hàng năm, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và phù hợp với yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; có trách nhiệm báo cáo trước Lãnh đạo Bộ về tình hình thực hiện chương trình công tác và giải trình rõ lý do không hoàn thành đối với các đề án, nhiệm vụ do đơn vị chủ trì trình, chủ trì soạn thảo, chủ trì triển khai thực hiện tại các cuộc họp Ban Cán sự đảng Bộ hàng tháng và các cuộc họp giao ban của Bộ hàng quý, 6 tháng, tổng kết năm khi được Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ yêu cầu.

   3. Đơn vị chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch chịu trách nhiệm chủ trì quản lý, theo dõi việc thực hiện và tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc xây dựng, điều chỉnh và tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện tại các cuộc họp Ban Cán sự đảng Bộ hàng tháng và các cuộc họp giao ban của Bộ hàng quý, 6 tháng, tổng kết năm khi được Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ yêu cầu.

   Trên đây là nội dung quy định về trách nhiệm xây dựng, thực hiện và đánh giá kết quả chương trình công tác của Bộ Giao thông vận tải. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 685/QĐ-BGTVT năm 2017.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn