Trao đổi thông tin trên hệ thống thông tin của KTNN

26/04/2022

Xin chào ban biên tập, Tôi đang tìm hiểu các quy định về quy chế làm việc của Vụ pháp chế. Cho tôi hỏi trao đổi thông tin trên hệ thống thông tin của KTNN được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 24 Quyết định 441/QĐ-KTNN năm 2017 thì trao đổi thông tin trên hệ thống thông tin của KTNN như sau:

   1. Việc cung cấp, cập nhật thông tin vào Trang thông tin điện tử của KTNN được thực hiện theo quy định của KTNN.

   2. Các văn bản, tài liệu trao đổi chính thức trong phạm vi các đơn vị thuộc KTNN bằng hình thức văn bản điện tử thông qua thư điện tử, Trang thông tin điện tử của Kiểm toán nhà nước.

   3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế có trách nhiệm bảo đảm việc cung cấp, cập nhật kịp thời, sử dụng có hiệu quả các văn bản, tài liệu bằng hình thức văn bản điện tử và thực hiện bảo mật thông tin theo quy định.

   Trên đây là quy định về trao đổi thông tin trên hệ thống thông tin của KTNN.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn