Trình độ chuyên môn về chuyên ngành lịch sử phù hợp với chức danh nào tại UBND xã?

26/04/2022
Em xin hỏi quý Sở một nội dung như sau: Đối với những người đã tốt nghiệp cử nhân lịch sử và đã tham gia hoàn thành trung cấp lý luận chính trị -hành chính thì có thể phù hợp với chức danh nào tại UBND xã ạ? Em xin trân trọng cảm ơn!
  • Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

   Theo quy định việc tuyển dụng đối với các chức danh công chức cấp xã, phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại Nghị định 112/2011/NĐ-CP, ngày 05/12/2011 của Chính phủ; Thông tư 06/2012/TT-BNV, ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ. Trong đó quy định tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn của ngành đào tạo phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm. Trong 7 chức danh công chức cấp xã không có chức danh nào yêu cầu trình độ chuyên môn về chuyên ngành lịch sử.

   Đối với các chức danh cán bộ cấp xã yêu cầu trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên; trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên và phải thông qua bầu cử theo luật và Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội.

   Để biết rõ thêm Anh liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ của huyện.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn