Trình độ đại học phải tập sự bao lâu để thành viên chức?

26/04/2022

Trình độ đại học phải tập sự bao lâu để thành viên chức? Người tập sự có được hưởng 100% lương và phụ cấp tương đương với trình độ đào tạo hay không?

Tôi sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tại trường đại học thì tôi ứng tuyển vào vị trí kế toán của một cơ quan nhà nước và hiện tôi đang là viên chức tập sự ở đây được 2 tháng. Tôi thắc mắc là tôi phải tập sư trong thời gian bao lâu nữa mới thành viên chức chính thức? Người tập sự có được hưởng 100% lương và phụ cấp tương đương với trình độ đào tạo hay không?

Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi chân thành cảm ơn.

 

  • Trình độ đại học phải tập sự bao lâu để thành viên chức?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Nghị định 115/2020/NĐ-CP về chế độ tập sự, cụ thể như sau:

   2. Thời gian tập sự được quy định như sau:

   a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng;

   b) 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng;

   c) 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp.

   d) Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

   Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi người được tuyển dụng vào viên chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự.

   Như vậy, với trường hợp của bạn, do đã tập sư được 02 tháng nên bạn phải tập sự thêm 10 tháng trước khi được tuyển dụng làm viên chức chính thức.

   Người tập sự có được hưởng 100% lương và phụ cấp tương đương với trình độ đào tạo hay không?

   Tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định 115/2020/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự, theo đó:

   2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau:

   a) Làm việc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

   b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;

   c) Hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

   Theo đó, bạn chỉ được hưởng 100% mức lương và phụ cấp chức danh nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường hợp như trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn