Trình độ đào tạo, bồi dưỡng và kinh nghiệm quản lý của Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông

Ngày hỏi:09/03/2019

Xin chào tôi đang tìm hiểu về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó giám đốc sở Thông tin và Truyền thông. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì trình độ đào tạo, bồi dưỡng và kinh nghiệm quản lý của Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 8 Thông tư 01/2019/TT-BTTTT, có hiệu lực ngày 19/04/2019, Trình độ đào tạo, bồi dưỡng và kinh nghiệm quản lý của Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông như sau:

   Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

   - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành thuộc nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật điện tử và viễn thông; toán tin, máy tính, công nghệ thông tin, an toàn thông tin; báo chí và truyền thông; xuất bản - phát hành; công nghệ kỹ thuật in theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ngành khác thì phải có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông nhiều hơn 3 năm so với quy định tại khoản 4 Điều này.

   Khuyến khích ưu tiên bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức giỏi chuyên môn về công nghệ, kỹ thuật điện tử và viễn thông; toán tin, máy tính, công nghệ thông tin, an toàn thông tin.

   - Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên;

   - Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với lãnh đạo cấp sở;

   - Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

   - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

   Kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý:

   Có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và có ít nhất 03 năm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên.

   Được quy hoạch chức danh Giám đốc Sở hoặc tương đương được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   Trên đây là quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và kinh nghiệm quản lý của Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn