Trình tự áp dụng Luật Đầu tư và các luật có liên quan như thế nào?

26/04/2022

Theo quy định mới, công ty tôi có ký kết hợp đồng với một nhà đầu tư nước ngoài. Cho tôi hỏi chúng tôi có thể thỏa thuận với nhau về việc dùng pháp luật nước ngoài được hay không, hay bắt buộc phải dùng pháp luật đầu tư của Việt Nam?

  • Khoản 5 Điều 4 Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định về việc áp dung Luật Đầu tư và các luật có liên quan, cụ thể:

   Đối với hợp đồng trong đó có ít nhất một bên tham gia là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư, các bên có thể thỏa thuận trong hợp đồng việc áp dụng pháp luật nước ngoài hoặc tập quán đầu tư quốc tế nếu thỏa thuận đó không trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

   Như vậy, nếu công ty bạn ký kết hợp đồng với một nhà đầu tư nước ngoài, các bạn có thể thỏa thuận áp dụng pháp luật nước ngoài hoặc tập quán quốc tế nếu thỏa thuận đó không trái với quy định của pháp luật Việt Nam, không bắt buộc phải dùng pháp luật đầu tư Việt Nam.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn