Trình tự soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước

26/04/2022

Cho tôi hỏi trình tự soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

  • Theo quy định tại Điều 10 Quyết định 1662/QĐ-KTNN năm 2017 thì trình tự soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước như sau:

   Văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước được soạn thảo, ban hành theo trình tự sau đây:

   1. Xây dựng dự thảo văn bản;

   2. Tổ chức lấy ý kiến các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản, các cơ quan, tổ chức liên quan; tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến và chỉnh lý dự thảo văn bản;

   3. Thẩm định dự thảo văn bản;

   4. Nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản, trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành;

   5. Ký, phát hành văn bản; gửi văn bản đăng Công báo, đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Trang thông tin điện tử của Kiểm toán nhà nước.

   Trên đây là quy định về trình tự soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn