Trợ cấp cho cán bộ, ở vùng kinh tế đặt biệt khó khăn?

Ngày hỏi:11/02/2014

Xin chào BQT thư viện pháp luật. Em có vấn đề xin được hỏi rất mong được sự giúp đỡ của thư viện pháp luật. Theo Nghị định 116/2010 của Chính Phủ cho CB-GV-NV ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn được hưởng 70% theo chế độ này. Xin hỏi thư viên pháp luật khi CB-GV-NV nghỉ thai sản đã được hưởng theo chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định. Như vậy trong thời gian nghỉ thai sản đối tượng này có được hưởng 70% và công tác lâu năm theo nghị định này hay không, hay trong thời gian nghỉ thai sản thì không tính hưởng chế độ này? Xin chân thành cảm ơn.

  • ​Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định

   Điều 8. Hướng dẫn về thời gian không tính hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

   1. Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP trong các khoản thời gian như sau:

   a) Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 01 tháng trở lên;

   b) Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

   c) Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

   d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

   2. Trường hợp nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thôi hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP kể từ ngày nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn