Trực ban tại các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố có bộ phận giám sát trực tuyến (đã được trang bị phòng quan sát camera)

26/04/2022

Trực ban tại các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố có bộ phận giám sát trực tuyến (đã được trang bị phòng quan sát camera) được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Trực ban tại các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố có bộ phận giám sát trực tuyến (đã được trang bị phòng quan sát camera) được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Ngọc Châu (chau****@gmail.com)

  • Trực ban tại các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố có bộ phận giám sát trực tuyến (đã được trang bị phòng quan sát camera) được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện trực ban, giám sát trực tuyến trong ngành hải quan ban hành kèm theo Quyết định 888/QĐ-TCHQ năm 2017 như sau:

   1. Thành phần trực ban do Cục trưởng quyết định gồm: 01 lãnh đạo Cục là lãnh đạo ca trực, 01 lãnh đạo phòng, công chức thuộc Văn phòng Cục theo dõi báo cáo, công chức bộ phận giám sát trực tuyến thuộc phòng Giám sát quản lý về hải quan.

   2. Văn phòng Cục là đầu mối giúp Cục trưởng tổ chức, theo dõi công tác trực ban.

   3. Thời gian ca trực: từ 08 giờ 00 sáng ngày bắt đầu ca trực đến 08 giờ 00 sáng của ngày hôm sau, trong đó:

   a) Trong giờ hành chính: ca trực (bao gồm thành phần nêu tại Khoản 1 Điều 10 Quy chế này ) thực hiện trực ban tại phòng quan sát camera thuộc Phòng Giám sát quản lý về hải quan.

   b) Ngoài giờ hành chính: bộ phận giám sát trực tuyến thuộc Phòng Giám sát quản lý về hải quan thực hiện trực ban và báo cáo xin ý kiến lãnh đạo ca trực khi có thông tin, vụ việc phát sinh.

   4. Nhiệm vụ trực ban.

   a) Đầu mối trao đổi với trực ban cơ quan Tổng cục để đôn đốc báo cáo ngày; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục thực hiện ý kiến chỉ đạo của trực ban cơ quan Tổng cục.

   b) Đầu mối thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục đến các cá nhân, đơn vị thuộc Cục; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện ý kiến chỉ đạo của trực ban Cục.

   c) Tiếp nhận, xử lý thông tin để xác định nội dung, phạm vi, lĩnh vực theo đặc thù địa bàn cần theo dõi, kiểm tra trong ca trực. Tổ chức thực hiện giám sát trực tuyến theo nội dung đã xác định nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, kiểm tra, nhắc nhở đơn vị thực hiện đúng quy định quản lý nhà nước về hải quan.

   d) Kiểm tra việc cập nhật dữ liệu, tổng hợp báo cáo kiểm tra, kiểm soát nội bộ của các đơn vị theo quy định tại Điều 8 của Quyết định số 4398/QĐ-TCHQ ngày 20/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; báo cáo đột xuất (nếu phát sinh sự việc hoặc hiện tượng nghiêm trọng) hoặc theo định kỳ với Cục trưởng.

   e) Xử lý tình huống phát sinh trong khi trực ban theo quy định cụ thể tại Điều 12 Quy chế này.

   g) Ghi nhật ký theo dõi các nội dung công việc thực hiện khi trực ban; các tình huống phát sinh, thông tin tiếp nhận khi trực ban; các nội dung đã chỉ đạo; việc thông báo ý kiến của lãnh đạo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan. Thực hiện bàn giao sổ nhật ký, nội dung công việc đang thực hiện giữa các ca trực.

   Trên đây là quy định về Trực ban tại các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố có bộ phận giám sát trực tuyến (đã được trang bị phòng quan sát camera). Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 888/QĐ-TCHQ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 10 quy chế thực hiện trực ban, giám sát trực tuyến trong ngành hải quan ban hành kèm theo Quyết định 888/QĐ-TCHQ Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn