Trung tâm Công nghệ thông tin giữ vị trí gì trong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch? Trung tâm Công nghệ thông tin phải đảm bảo an toàn thông tin mạng như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 27/04/2023

Trung tâm Công nghệ thông tin giữ vị trí gì trong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch? Trung tâm Công nghệ thông tin phải đảm bảo an toàn thông tin mạng như thế nào?- Câu hỏi của bạn Nhung (Tp.HCM).

  • Trung tâm Công nghệ thông tin giữ vị trí gì trong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch?

   Tại Điều 1 Quyết định 756/QÐ-BVHTTDL năm 2023 quy định về vị trí và chức năng của Trung tâm Công nghệ thông tin như sau:

   Vị trí và chức năng

   Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, thu thập, xử lý, lưu trữ, cung cấp thông tin, truyền thông và dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật.

   Trung tâm Công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   Trung tâm Công nghệ thông tin giữ vị trí gì trong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch? Trung tâm Công nghệ thông tin phải đảm bảo an toàn thông tin mạng như thế nào? (Hình từ Internet)

   Để quản trị, vận hành Cổng Thông tin điện tử thì Trung tâm Công nghệ thông tin có nhiệm vụ gì?

   Tại khoản 10 Điều 2 Quyết định 756/QÐ-BVHTTDL năm 2023, Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ quản trị, vận hành Cổng Thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:

   (1) Chủ trì xây dựng, quản lý, duy trì và phát triển hoạt động của Cổng Thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

   (2) Tiếp nhận và tổ chức biên tập, cập nhật nội dung thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

   (3) Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, cá nhân thông qua Cổng Thông tin điện tử của Bộ, phân loại và chuyển đến các đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchđể xử lý theo quy định của pháp luật;

   (4) Phối hợp các đơn vị thuộc Bộ thực hiện tích hợp, duy trì các trang thông tin thành phần của đơn vị trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ;

   (5) Tổ chức đưa tin, tổng hợp tin tức (bằng các hình thức: chữ viết, hình ảnh, clip, bản tin phát thanh, truyền hình) về các hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Lãnh đạo Bộ và ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong cả nước và nước ngoài.

   Trung tâm Công nghệ thông tin phải đảm bảo an toàn thông tin mạng như thế nào?

   Tại khoản 9 Điều 2 Quyết định 756/QÐ-BVHTTDL năm 2023 quy định về nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ thông tin trong đảm bảo an toàn thông tin mạng như sau:

   Nhiệm vụ và quyền hạn

   ...

   9. Về đảm bảo an toàn thông tin mạng:

   a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện bảo đảm an toàn thông tin mạng, hệ thống thông tin của Bộ theo quy định của pháp luật;

   b) Thẩm định chuyên môn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng trong hồ sơ thiết kế hệ thống thông tin của Bộ và tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng;

   c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của các đơn vị thuộc Bộ theo quy định; tổ chức ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ triển khai các phương án bảo vệ, ngăn chặn xung đột các hệ thống thông tin và khắc phục xung đột thông tin trên mạng trong phạm vi quản lý của Bộ.

   ...

   Như vậy, để đảm bảo an toàn thông tin mạng thì Trung tâm Công nghệ thông tin có 04 nhiệm vụ bao gồm:

   - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện bảo đảm an toàn thông tin mạng, hệ thống thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật;

   - Thẩm định chuyên môn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng trong hồ sơ thiết kế hệ thống thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng;

   - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của các đơn vị thuộc Bộ theo quy định; tổ chức ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật;

   - Phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ triển khai các phương án bảo vệ, ngăn chặn xung đột các hệ thống thông tin và khắc phục xung đột thông tin trên mạng trong phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   Tổ chức trực thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin là tổ chức nào?

   Tại Điều 3 Quyết định 756/QÐ-BVHTTDL năm 2023 có quy định về cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin như sau:

   Cơ cấu tổ chức

   1. Giám đốc và các Phó Giám đốc.

   2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

   a) Phòng Hành chính, Tổng hợp;

   b) Phòng Công nghệ thông tin;

   c) Phòng Quản lý hạ tầng và Dữ liệu số;

   d) Phòng Thông tin và Truyền thông.

   3. Tổ chức trực thuộc: Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (tương đương cấp phòng, bao gồm cả đại diện Báo Điện tử Tổ quốc);

   4. Báo Điện tử Tổ Quốc.

   Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức trực thuộc; bố trí, sắp xếp viên chức, người lao động theo cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức trực thuộc; xây dựng, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm, Báo Điện tử Tổ quốc theo quy định Luật Báo chí và các quy định pháp luật có liên quan.

   Như vậy, tổ chức trực thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin là Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (tương đương cấp phòng, bao gồm cả đại diện Báo Điện tử Tổ quốc).

   Tran trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn