Trường hợp nào công chức cấp xã được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm?

Ngày hỏi:15/03/2019

Tôi hiện nay đang là công chức mảng tư pháp cấp xã. Gần đây, do đơn vị thiếu người nên tôi kiêm nhiệm luôn mảng văn hóa - xã hội. Ban biên tập cho tôi hỏi tôi có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn

  • Theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH thì:

   Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà việc kiêm nhiệm giảm được 01 người trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch này thì người kiêm nhiệm được hưởng 20% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc quyết định kiêm nhiệm chức danh. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20%.

   Số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch 03:

   a) Đối với xã, phường, thị trấn loại 1: không quá 25 người;

   b) Đối với xã, phường, thị trấn loại 2: không quá 23 người;

   c) Đối với xã, phường, thị trấn loại 3: không quá 21 người.

   Như vậy, nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì Anh/Chị có thể được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20% mức lương hiện hưởng. Việc chi trả phụ cấp kiêm nhiệm sẽ do UBND cấp xã quyết định nếu Anh/Chị đủ điều kiện.

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn