Trưởng thôn có cần phải tốt nghiệp cấp 3 không?

26/04/2022

Cho tôi hỏi Trưởng thôn có cần phải tốt nghiệp cấp 3 không? Mong nhận được câu trả lời của anh chị? Xin cảm ơn nhiều! 

  • Theo Điều 10 Thông tư 04/2012/TT-BNV quy định tiêu chuẩn của trưởng thôn như sau:

   - Là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn;

   - Đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác;

   - Có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm;

   - Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

   - Có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

   Theo như quy định trên, pháp luật không yêu cầu trưởng thôn phải tốt nghiệp cấp 3 chỉ cần có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao và đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên và đa số phiếu của nhân dân sẽ được làm trưởng thôn.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn