Trưởng thôn có được kiêm nhiệm trưởng ban công tác mặt trận thôn?

26/04/2022

Cho hỏi có quy định nào nói rằng trưởng thôn dân cư không được kiêm nhiệm Trưởng ban công tác mặt trận thôn không?

  • Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP thì:

   Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

   Quy định này giới hạn việc hưởng phụ cấp hàng tháng đối với các chức vụ không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố là không quá 3 người, tuy nhiên không cấm việc một người đồng thời được kiêm nhiệm một lúc hai vị trí.

   Do vậy, trường hợp một người là trưởng thôn vẫn có thể kiêm nhiệm vị trí trưởng ban công tác mặt trận thôn nếu đáp ứng tiêu chuẩn của cả hai vị trí.

   Khi đó, người kiêm nhiệm hai vị trí sẽ được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh theo quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tương ứng với từng địa phương dựa trên quỹ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân ph.

   Cụ thể: Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn