Ủy ban Biên giới quốc gia có nhiệm vụ gì đối với bộ trưởng Bộ Ngoại giao là gì?

Ngày hỏi:15/03/2019

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Ủy ban Biên giới quốc gia có nhiệm vụ gì đối với bộ trưởng Bộ Ngoại giao là gì? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Bằng Quang - Bình Thuận

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ủy ban Biên giới quốc gia là cơ quan cấp tổng cục trực thuộc Bộ Ngoại giao, giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ quốc gia.

   Theo đó, tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Quyết định 10/2019/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành (có hiệu lực từ ngày 05/04/2019) có quy định về nhiệm vụ của Ủy ban Biên giới quốc gia đối với bộ trưởng Bộ Ngoại giao như sau:

   - Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền:

   + Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác biên giới, lãnh thổ quốc gia;

   + Dự thảo điều ước quốc tế xác định biên giới quốc gia và các vùng biển Việt Nam; phạm vi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng trời, các vùng biển, các đảo, các quần đảo; các phương án hoạch định biên giới quốc gia, xác định ranh giới vùng trời và các vùng biển của Việt Nam với các nước láng giềng;

   + Chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động, đề án, dự án quan trọng về công tác biên giới, lãnh thổ quốc gia hoặc liên quan đến biên giới, lãnh thổ quốc gia.

   - Trình Bộ trưởng Bộ Ngoại giao xem xét, quyết định:

   + Dự thảo thông tư và các văn bản khác về công tác biên giới, lãnh thổ quốc gia;

   + Kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về công tác biên giới, lãnh thổ quốc gia.

   Trên đây là nội dung giải đáp về nhiệm vụ của Ủy ban Biên giới quốc gia đối với bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn