Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có nhiệm vụ gì đối với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao?

Ngày hỏi:11/03/2019

Mọi người hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có nhiệm vụ gì đối với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định 11/2019/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành (có hiệu lức từ ngày 05/04/2019) có quy định về nhiệm vụ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đối với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao như sau:

   Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền:

   - Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh và dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài;

   - Chiến lược, kế hoạch dài hạn, chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình hành động, đề án, dự án quan trọng của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

   Trình Bộ trưởng Bộ Ngoại giao xem xét, quyết định:

   - Dự thảo thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về công tác người Việt Nam ở nước ngoài;

   - Kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

   Trên đây là nội dung giải đáp về nhiệm vụ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đối với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn