Ủy ban nhân dân quận tại TP HCM bắt buộc phải có Phó Chủ tịch hay không?

26/04/2022

Liên quan đến hoạt động tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Ủy ban nhân dân quận bắt buộc phải có Phó Chủ tịch hay không?

  • Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 7 Nghị định 33/2021/NĐ-CP quy định về nội dung trên như sau:

   1. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân quận gồm:

   a) Chủ tịch quận;

   b) Phó Chủ tịch quận;

   c) Trưởng Công an quận;

   d) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận;

   đ) Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận;

   e) Các cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận.

   Như vậy, đối với Ủy ban nhân dân quận bắt buộc phải có Phó Chủ tịch theo quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn