Vận động bầu cử, các hình thức vận động bầu cử của người ứng cử

Ngày hỏi:04/05/2017

Vận động bầu cử là gì và phải bảo đảm những yêu cầu gì? Các hình thức vận động bầu cử của người ứng cử được tiến hành bằng các hình thức nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • 1. Vận động bầu cử của người ứng cử là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm; tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử; trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

   Việc tổ chức vận động bầu cử phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

   - Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

   - Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó.

   - Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử.

   2. Các hình thức vận động bầu cử của người ứng cử:

   Việc vận động bầu cử của người ứng cử được tiến hành bằng các hình thức sau đây:

   - Gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử;

   - Thông qua phương tiện thông tin đại chúng.


  Nguồn:

  Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn