Văn phòng Chính phủ có phải là cơ quan ngang bộ hay không?

Ngày hỏi:28/09/2018

Theo như tôi biết thì trong bộ máy tổ chức của Chính phủ có Văn phòng Chính phủ để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ do Chính phủ giao. Vậy cho tôi hỏi Văn phòng Chính phủ có tương đương với Bộ không? Cụ thể là Văn phòng Chính phủ có phải là cơ quan ngang bộ (như người ta hay dùng từ) hay không đó các bạn?

  • Theo quy định pháp luật hiện hành thì cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm các bộ, cơ quan ngang bộ. Việc thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ do Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

   Điều 1 Nghị định 150/2016/NĐ-CP có quy định như sau:

   "Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ."

   Mặt khác, tại Nghị quyết 03/2011/QH13 cũng quy định như sau:

   Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm có 22 bộ và cơ quan ngang bộ. Trong đó, có quy định về các cơ quan ngang bộ cụ thể như sau:

   "...

   II. Các cơ quan ngang bộ bao gồm 04 cơ quan sau đây:

   1. Ủy ban Dân tộc;

   2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

   3. Thanh tra Chính phủ;

   4. Văn phòng Chính phủ."

   Như vậy, căn cứ các quy định được trích dẫn trên đây thì có thể xác định được Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ.

   Theo đó, Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ) tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở, bảo đảm thống nhất, thông suốt, liên tục của nền hành chính quốc gia; kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

   Văn phòng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định 150/2016/NĐ-CP.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn