Về vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân

26/04/2022

Bạn đọc Võ Kim Lan (Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh hỏi về vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân (HĐND) ở địa phương?
Nội dung câu hỏi: Xin cho tôi hỏi HĐND giữ vị trí, vai trò như thế nào ở địa phương?

  • HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

   HĐND quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của HĐND./.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn