Về việc tuyển dụng cán bộ xã

26/04/2022

Ở xã tôi, cán bộ văn hoá xã có người bảo lãnh sang nước Đức làm ăn nên hiện đang thiếu cán bộ văn hoá. Xã định nhận em tôi thay thế người đó nhưng nhiều cán bộ cơ sở không đồng ý mà giao việc đó cho một cán bộ văn hoá ở huyện về. Vì hiện nay các xã đều có cán bộ của huyện chuyển về công tác. (Em tôi có đầy đủ bằng cấp, tiêu chuẩn). Trong khi đó tại xã bên cạnh xã tôi thì bố trí con rể của chủ tịch UBND xã làm địa chính xã; em vợ của Phó bí thư Đảng uỷ làm cán bộ thuế; con trai Bí thư Đảng uỷ xã làm văn phòng uỷ ban. Như vậy, đối chiếu với trường hợp của xã bên thì cán bộ cơ sở của xã tôi như đã nêu ở phần trên là đúng hay sai. Việc bố trí cán bộ như xã bên cạnh mà tôi vừa nêu đúng hay sai? Xin luật gia giải đáp

    • Căn cứ vào Nghị định số 114 ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Thông tư số 03 ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành thì khi tuyển dụng công chức cấp xã phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công tác, tiêu chuẩn và số lượng của chức danh cần tuyển dụng. Người được tuyển dụng làm công chức phải có phẩm chất đạo đức, đủ tiêu chuẩn và thông qua thi tuyển. Việc tuyển dụng công chức ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vùng dân tộc thiểu số thì có thể thực hiện thông qua xét tuyển. Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức việc tuyển dụng công chức cấp xã theo quy chế tuyển dụng công chức của UBND cấp tỉnh. Người được tuyển dụng phải thực hiện chế độ tập sự đủ thời gian 6 tháng. Khi hết thời gian tập sự, chủ tịch UBND cấp xã căn cứ vào tiêu chuẩn và kết qủa công việc của người tập sự, nếu đủ tiêu chuẩn thì đề nghị chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định tuyển dụng; nếu không đủ tiêu chuẩn tuyển dụng thì cho thôi việc. Ngoài ra luật còn quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh của công chức. Từ các quy định của pháp luật như luật sư đã nêu thì khi tuyển dụng một cán bộ công chức cấp xã phải căn cứ vào các quy định của Chính phủ về các tiêu chuẩn chung và những tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh chứ không có văn bản nào quy định là con em của cán bộ xã thì không được làm việc cùng với người thân; pháp luật quy định công dân nào đảm bảo các tiêu chuẩn thì đều được tuyển dụng bằng các hình thức thi tuyển và xét tuyển như luật sư đã nêu ở phần trên. Đối chiếu với những điều anh hỏi thì việc cán bộ cơ sở không đồng ý cho em anh vào làm cán bộ phụ trách văn hoá ở xã không có tính quyết định mà vấn đề này phải do chủ tịch UBND cấp huyện quyết định có tuyển dụng em anh hay không tuyển dụng. Việc tuyển dụng và bố trí sắp xếp cán bộ ở xã bên như anh nêu luật sư thấy không có gì sai nếu những cán bộ đó đầy đủ các điều kiện và tiêu chuẩn và được thi tuyển hoặc tuyển dụng đúng quy định.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn