Vị trí, chức năng của Hội đồng khoa học VKSNDTC

26/04/2022

Được biết mới có quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cho tôi hỏi theo quy định này thì vị trí, chức năng của Hội đồng khoa học và thành viên được quy định thế nào?

  • Căn cứ Điều 3 Quy chế kèm theo Quyết định 600/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định vị trí, chức năng của Hội đồng khoa học và thành viên Hội đồng khoa học Viện Kiểm sát nhân dân tối cao như sau:

   Hội đồng khoa học do Viện trưởng VKSND tối cao quyết định thành lập, có chức năng tư vấn cho Viện trưởng VKSND tối cao những vấn đề về khoa học kiểm sát, về chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch và các dự án pháp luật phục vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân (KSND).

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn