Vị trí và chức năng của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài là gì?

Ngày hỏi:11/03/2019

Tôi có nghe nói sắp tới thì nước ta sẽ có một cơ quan là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Chính vì thể, tôi muốn hỏi Ban biên tập một cầu như sau: Vị trí và chức năng của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài là gì? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 1 Quyết định 11/2019/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành (có hiệu lực từ 05/04/2019) thì vị trí, chức năng của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài được quy định như sau:

   - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Ủy ban) là cơ quan cấp tổng cục trực thuộc Bộ Ngoại giao, giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

   - Ủy ban có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật, trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

   Trên đâu là nội dung giải đáp về vị trí, chức năng của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn